Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan   
       
Archwiliwch
Cynhyrchion a gwasanaethau
Sganiwr firws ar-lein
Cysylltwch
Cymru 1
Polisi preifatrwydd
Ein cynhyrchion
Telerau ac amodau defnyddio
of Use
Croeso i Cymru 1

Cysylltu Cymru! Mae Cymru 1 yn cynnig mynediad pris lleol i'r Rhyngrwyd, e-bost di-dâl a lle di-dâl ar y We heb daliadau tanysgrifio misol. Rydym hefyd yn cynnig llety proffesiynol ar y We i unigolion a defnyddwyr busnes, dylunio gwefannau proffesiynol, cofrestru peuoedd (domains) a llawer mwy.

27/04/08: Efallai eich bod wedi sylwi fod fersiwn Saesneg ein safle-we wedi ei ail-ddylunio. Oherwydd gorfodaeth ariannol, ni allwn, ar y munud, wneud yr un peth i'r fersiwn Cymraeg - mae'r gost o gyfiaethu yn arbennig o ddrud. Os oes rhwyun yn gallu helpu gyda a'r yma fuaswn yn ddiolchgar iawn - anfonwch e-bost i info@cymru1.net

AM DDIM:
Mynediad i'r Rhyngrwyd , Ebost eichdewis@cymru1.net
Wefan personol
     LLe ar y we uwchraddol, a hwylustodau ebost i unigolion a busnesau bach      Lle ar y we proffesiynol a hwylustodau ebost - tapiwch pwer y Rhyngrwyd      Mae Cymru 1 yn cynnig cynllun safle We proffesiynol, yn dechrau am ddim ond £100 +TAW      Cofrestru henwau pau am o amgylch £8.50 yf www.eichdewis.com neu .net, .info, .biz, .org a y.y.
dysgwch fwy dysgwch fwy dysgwch fwy dysgwch fwy dysgwch fwy


Chwiliwch am safleoedd Rhyngrwyd
Chwiliwch am safleoedd Rhyngrwyd yn y Cyfarwyddiadwr Agored (Open Directory).
Mae'r Cyfarwyddiadwr Rhyngrwyd yma o safon uchel iawn, gyda golygydd dynol.
Chwiliwch Cyfarwyddiadwr Agored
neu dewiswch dosbarth:
Adloniant
Busnesau
Celfyddydau
Cyfeiriadau

DU

Cyfrifiaduron
Chwaraeon
Gwyddoniaeth
Iechyd

Tudalennau Cymraeg

Newyddion
Rhanbarthol
Siopio
Sbort

Cymru

      
Archwiliwch y We gyfan trwy ddefnyddio "Google", ein hoff peiriant archwilio, ag un o'r mwyaf cynhwysfawr.
Google
 
Newydd: Dwdws.com Chwilotwr Busnes Cymru. Ychwanegwch am ddim
dwdws.com


Rhybydd am Feirws Rhybydd am Feirws Rhybydd am Feirws
Nid yw defnyddio sganiwr feirws yn unig yn ddigon, o bell ffordd, i gadw feirysau, "worms" a “Trojans” allan o’ch cyfrifiadur.
Cliciwch yma am fwyDarllenwch hen benawdau

DI-DÂL!

MYNEDIAD DI-DÂL
I'R RHYNGRWYD

E-BOST DI-DÂL

LLE PERSONOL
DI-DÂL AR Y WE


a llawer mwyNEWYDD!

Porwr Cymraeg!

Chwilio am Borwr We Cymraeg?

Edrychwch ar

www
gwelywiwr.org

neu cliciwch yma


English

To view this site in English, click on the "Addaswch Yr Wefan hon" link on the left, select Saesneg (English) from language options listed, then finally click on the "Addaswch Nawr" button

Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.