Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Hen Penawdau   
       
Archwiliwch
Cynhyrchion a gwasanaethau
Sganiwr firws ar-lein
Cysylltwch
Cymru 1
Polisi preifatrwydd
Ein cynhyrchion
Telerau ac amodau defnyddio
of Use


Rhybydd am Feirws Rhybydd am Feirws Rhybydd am Feirws
Nid yw defnyddio sganiwr feirws yn unig yn ddigon, o bell ffordd, i gadw feirysau, "worms" a “Trojans” allan o’ch cyfrifiadur.

Mae RHAID cadw eich rhaglen e-bost (e.e. Outlook) yn ddiweddarol hefyd. Osodwch wal-dan personol, fel “ZoneAlarm”, ar eich system hefyd. Syniad da arall ydi gwneud yn siwr fod Windows wedi ei ddiweddaru.

Os ydi eich fersiwn chi o Microsoft Outlook yn un hen, mae’n bosib i feirysau "pryf-genwair" e-bost, fel BADTRANS, fynd i fewn eich CP, hyd yn oed pan ddefnyddiwr rhaglen gwrth-feirws

Cadwch Outlook a Windows yn ddiweddar trwy’r Rhyngrwyd. Defnyddiwch "Windows Update" trwy glicio y bwtwm “START” yn “Windows”, wedyn clicio ar WINDOWS UPDATE (sydd ar ddechrau’r Dewislen START). I orffen, cliciwch “Product Updates” yn y ffenestr a ddangoswyd, a dilynwch y cyfarwyddiadau i ddadlwytho “critical updates” diweddariadau hanfodol. I hyn weithio yn gywir, mae rhaid cysylltu a’r Rhyngrwyd.


Dysgwch fwy: Diogelwch, y Rhyngrwyd a chi:Ddim yn hoffi golwg y wefan yma?
Peidiwch â phoeni! Os nad ydych yn hoffi sut mae'r wefan yma'n edrych gallwch ei newid gydag ychydig gliciau llygoden. Gallwch hyd yn oed ddewis o amryw wahanol gynlluniau lliw, effeithiau penawdau a lliwiau llenwi. Dim ond clicio ar y dewis “Addasu'r Wefan" ar y dde i gychwyn arni, neu fel arall gallwch glicio ar y ddolen isod.


NODWEDD NEWYDD: Chwilio'r Wefan
Ydych chi'n ei chael yn anodd i gael hyd i'r union wybodaeth sydd arnoch ei heisiau ar y wefan hon? Gobeithiwn nad ydych, oherwydd ein bod wedi gweithio'n galed iawn i wneud popeth mor hawdd i ddod o hyd iddo ag y gallwn. Ond, os ydych yn wir yn methu, rhowch gynnig ar ein cyfleuster newydd Chwilio'r Wefan? Mae i'w weld ar waelod y bar dolenni ar ochr dde pob tudalen. Dim ond teipio gair neu ymadrodd a gadael i Chwilio'r Wefan wneud y gweddill.

Yn ol Adra

DI-DÂL!

MYNEDIAD DI-DÂL
I'R RHYNGRWYD

E-BOST DI-DÂL

LLE PERSONOL
DI-DÂL AR Y WE


a llawer mwyNEWYDD!

Porwr Cymraeg!

Chwilio am Borwr We Cymraeg?

Edrychwch ar

www
gwelywiwr.org

neu cliciwch yma

Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.