Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Ychwanegol > Meddalwedd i'w lwytho i lawr   
       
Ychwanegol
Cyflwyniad
Diogelwch, y Rhyngrwyd a chi
Sganiwr firws ar-lein
Newyddion
Newyddion Technoleg
Meddalwedd
Celfi Rhyngrwyd
Meddalwedd i'w lwytho i lawr

Yn llythrennol mae cannoedd o filoedd o becynnau meddalwedd ar gael ar y Rhyngrwyd, llawer o ohonynt yn rhadwedd (yn hollol ddi-dâl ar ofyn) a rhanwedd (profi cyn prynu). Serch hynny, mae llwytho meddalwedd i lawr o unrhyw hen wefan yn beth peryglus iawn. Felly, rydym wedi casglu rhestr o'r gwefannau llwytho i lawr gorau o'r goreuon sy'n ddiogel i lwytho i lawr ohonynt. Sylwch y dylech ddal i sganio pob ffeil a lwythwch i lawr gyda sganiwr firws diweddar, a chadw copi wrth gefn o'ch system bob amser cyn i chi osod unrhyw beth - gall gosod cymwysiadau newydd, waeth o ble y cewch hwy, achosi problemau weithiau ac mae'n well bod yn barod.
Dolenni

ZDNET (UK) Pethau i'w llwytho i lawr - un o'r archifau llwytho i lawr mwyaf a gorau yn y DU. Cliciwch yma

VNUNET - Archif meddalwedd arall rhagorol yn y DU. Cliciwch yma

Download.com - Llyfrgell anferth o feddalwedd gyda system o raddio gan ddefnyddwyr. Tra chymeradwy. Cliciwch yma

Nodyn: Trwy glicio ar y dolenni uchod byddwch yn gadael gwefan Cymru 1

GoogleChwilotwr "Diogel i blant" Cymru 1
- yn cael ei yrru gan SurfSafely.com

Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.