Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Ychwanegol > Celfi Rhyngrwyd   
       
Ychwanegol
Cyflwyniad
Diogelwch, y Rhyngrwyd a chi
Sganiwr firws ar-lein
Newyddion
Newyddion Technoleg
Meddalwedd
Celfi Rhyngrwyd
Celfi Rhyngrwyd

Felly, rydych chi wedi ymuno â gwasanaeth Cymru 1 ac mae gennych eich e-bost a lle ar y We eich hun nawr. Beth wnewch chi nesaf? Wel, y cam cyntaf yn aml yw adeiladu eich tudalen We bersonol eich hun. I wneud hyn byddwch angen rhywbeth o'r enw golygydd HTML. (HTML yw'r iaith arbennig sy'n cael ei defnyddio i adeiladu tudalennau Gwe.) Fe welwch ddigonedd o'r rhain wedi eu rhestru isod yn yr adran GOLYGYDDION HTML, gan gynnwys llawer o rai DI-DÂL, ynghyd â dolenni i'r gwefannau lle gallwch ddod i wybod mwy amdanynt.

Dylai defnyddwyr ein gwasanaeth lletya proffesiynol sydd gan olygydd HTML eisoes fynd yn uniongyrchol i'r adran SGRIPTIAU. Yma fe welwch ddolenni i wefannau sy'n cynnig sgriptiau PHP a Perl sy'n barod i'w defnyddio y gallwch eu defnyddio ar eich gwefannau. Mae'r sgriptiau sydd ar gael yn rhedeg o bethau syml fel rhifwyr ymwelwyr yr holl ffordd i systemau porth llawn, fforymau o fath BBS a basgedi siopa e-fasnach.

Ac i'r rhai sydd eisiau dysgu mwy am unrhyw beth o HTML ei hun i PHP, Perl ac ASP, ein hadran ddolenni TIWTORIAL yw'r lle i fynd.
GOLYGYDDION HTML

Eisiau creu eich tudalennau Gwe eich hun gyda'ch lle ar y We Cymru 1? Edrychwch ar y rhain gyntaf....

Rhanwedd a rhadwedd

Golygydd HTML CoffeCup: Golygydd HTML rhagorol, llawn nodweddion hawdd eu defnyddio. Mae'n cynnwys cyfleustod FTP, cefnogaeth Fflach a llawer mwy. Tra chymeradwy. Rhanwedd yw'r rhaglen hon - mae rhai swyddogaethau yn gyfyngedig nes byddwch yn cofrestru (tua $49). Cliciwch yma

Cool Page: Mae'r golygydd HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get - h.y. graffeg) yn ei gwneud yn hawdd i greu tudalennau Gwe sy'n edrych yn dda yn gyflym iawn wir. Daw gydag amrywiol ffeiliau a thempledi graffeg ac aml-gyfrwng i chi ddefnyddio yn eich prosiectau. Da i'r dechreuwyr. Rhadwedd yw'r rhaglen hon ond mae'n cynnwys sgriniau swnian ac un neu ddau o blâu eraill wedi eu llunio i'ch annog i brynu'r fersiwn llawn. Cliciwch yma

Actual Drawing: Ni allwn argymell digon ar y golygydd HTML WYSIWYG grymus aruthrol hwn. Os ydych eisiau rhaglen sy'n ei gwneud yn hawdd i greu gwefannau proffesiynol eu golwg heb golli gormod o bŵer a hyblygrwydd, dyma'r un i ddewis. Rhanwedd yw'r rhaglen hon. Cost cofrestru tua $59. Cliciwch yma

1st Page 2000: 1st Page 2000: Mae hwn yn olygydd o fath proffesiynol sy'n anelu at ddefnyddwyr datblygedig, heb nodweddion WYSIWYG. Mae'n gwneud iawn am hyn trwy ei gwneud yn hawdd i'w wneud â llaw, ac mae'n wirioneddol werth edrych arno unwaith y dechreuwch deimlo cyfyngiadau'r rhan fwyaf o olygyddion WYSIWYG. Rhadwedd yw'r rhaglen hon.Cliciwch yma

Masnachol

Adobe GoLive: Dyma'r cynnyrch y byddwn ni'n tueddu i'w ddefnyddio fwyaf pan yn dechrau'r broses o ddylunio ein gwefannau a rhai ein cwsmeriaid. Mae'n ymfalchïo mewn bron bob nodwedd o dan yr haul ac mae'n darparu golygu WYSIWYG a ffynhonnell uniongyrchol. Mae'n hawdd iawn ei ddefnyddio, ond mae'r llawlyfr sy'n dod gydag ef braidd yn siomedig, felly rydym yn argymell prynu un o'r lliaws llyfrau tiwtorial ar y farchnad sy'n mynd â chi, gam wrth gam, drwy'r broses o gyfarwyddo â'r rhaglen. Mae'r rhaglen hon yn costio tua £200 + TAW. Cydymaith delfrydol i GoLive yw Adobe Photoshop, dewis y bobl broffesiynol at olygu ffotograffau a dylunio graffeg Gwe (tua £400+ TAW).Cliciwch yma

Macromedia Dreamweaver: Y rhaglen hon yw prif gystadleuydd Adobe GoLive. Nid ydym wedi defnyddio'r rhaglen hon ein hunain, ond yr holl arwyddion yw ei bod o leiaf cystal â GoLive. Mae cyfres ddylunio graffeg Gwe Macromedia Fireworks yn dra chymeradwy hefyd. Cliciwch yma

Microsoft FrontPage: Os ydych yn ddechreuwr llwyr, neu'n rhywun proffesiynol sydd angen creu Gwefan dda ei golwg yn gyflym, mae'n anodd curo Microsoft FrontPage. Byddwch yn ymwybodol y gall weithiau greu cod ychydig yn anniben ac ansafonol, yn achlysurol, sy'n gallu peri problemau i borwyr heblaw Microsoft. Sylwch, i ryddhau grym llawn FrontPage, byddwch angen Gwefan FrontPage-alluog. Ar hyn o bryd dim ond cwsmeriaid Aur ac Arian all gael y nodwedd hon. Gall cwsmeriaid Cyswllt ddal i ddefnyddio llawer o'r nodweddion sy'n cael eu darparu gan y rhaglen hon, fodd bynnag.Cliciwch yma

Mwy o ddewisiadau

Dim ond detholiad bach o'r golygyddion HTML sydd ar gael yw'r rhaglenni a restrwyd gennym. Fe welwch gannoedd mwy, rhanwedd a rhadwedd yn bennaf, ond rhai masnachol hefyd, heb sôn am lawer o fathau eraill o gelfi llunio a rhaglennu Gwe yng ngwefan Download.com CNET. Cliciwch ymaSGRIPTIAU

Cwsmeriaid Aur (ac Arian): Does dim angen i chi ysgrifennu eich sgriptiau PHP, ASP na Perl eich hun o'r dechrau, gan fod miloedd o rai parod y gallwch eu llwytho i lawr, eu haddasu a'u gosod - o rifwyr ymwelwyr syml yr holl ffordd i fasgedi siopa e-fasnach, systemau BBS, fforymau trafod, chwilio gwefannau, celfi cydweithio a llawer, llawer mwy.

ScriptSearch.com. Gwefan wych yn llawn o sgriptiau Perl a PHP a llawer mwy hefyd. Tra chymeradwy. Cliciwch yma

CGI-RESOURCES.COM: Gwefan dda arall ar gyfer sgriptiau PHP a Perl. Gwefan y dylai ein cwsmeriaid Aur ac Arian ymweld â hi. Cliciwch yma

HotScripts.com: Dim ond yn ddiweddar y daethom ar draws hon, ond rydym yn edmygu'n fawr swm ac ansawdd y sgriptiau sydd ar gael yma Cliciwch yma

Mwy o ddewisiadau

Dim ond detholiad bach o'r gwefannau sydd ar gael yn cynnwys sgriptiau a restrwyd gennym yma. Edrychwch ar restri iaith rhaglennu Yahoo.com am fwy o ddewisiadau. Cliciwch ymaTIWTORIALAU

Ddim yn gwybod lle i ddechrau pan ddaw i adeiladu eich tudalen We gyntaf, neu greu eich sgript PHP neu Perl eich hun? Mae miloedd o lyfrau ar y pwnc, a gallwch archebu'r rhan fwyaf ohonynt ar-lein trwy www.amazon.co.uk, ond mae digonedd o diwtorialau di-dâl ar-lein a mannau cefndir hefyd.

Adran tiwtorialau stickysource.co.uk. PHP, HTML, Java ac ASP .... a mwy. Cliciwch yma

Adran tiwtorialau Netstrider.com. HTML yn bennaf, ond peth gwybodaeth am ieithoedd sgriptio (e.e. PHP) hefyd. Cliciwch yma

Developers Network. Tiwtorialau PHP a llawer mwy, gan gynnwys cyflwyniad i PHP. Cliciwch yma

Mwy o ddewisiadau

Dim ond detholiad bach o'r gwefannau sydd ar gael yn cynnwys sgriptiau a restrwyd gennym yma. Edrychwch ar restri iaith rhaglennu Yahoo.com am fwy o ddewisiadau. Cliciwch yma

GoogleChwilotwr "Diogel i blant" Cymru 1
- yn cael ei yrru gan SurfSafely.com

Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.