Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Cymorth > Cymru 1 Aur   
       
Aur
Cyflwyniad
Problemau Cysylltu
Problemau E-Bost
Problemau Wefan
Problemau Panel Rheoli

Os byddwch angen cymorth gyda'r gwasanaeth Cymru 1 Aur, dyma’r lle i ddod. Dewiswch un o'r pynciau isod i ddechrau.Sut i gael cymorth


Gallwch ddod o hyd i wybodaeth helaeth all eich cynorthwyo i ddatrys rhai o'r problemau mwyaf cyffredin yma yn nhudalennau cymorth ar-lein Cymru 1.

I gael cymorth ar-lein ar gysylltu â'r Rhyngrwyd Cliciwch yma

I gael cymorth ar lein ar ddefnyddio e-bost Cliciwch yma

I gael cymorth ar lein ar ddefnyddio eich gwefan Cliciwch yma

I gael cymorth ar-lein ar eich Panel Rheoli Cliciwch yma

 


Os nad yw'r ateb i'ch problem yma, neu'ch bod yn methu deall yr wybodaeth a gawsoch, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost ac fe wnawn ein gorau i gynorthwyo.

Gallwch wneud hyn trwy anfon e-bost i cymorth@cymru1.net


Os nad ydych eisiau defnyddio ein cyfleusterau cefnogaeth dechnegol trwy e-bost, gallwch fel arall gysylltu â'n hadran cefnogaeth dechnegol yn uniongyrchol dros y ffôn ar 08000 112244 (Llinellau ar agor 9:30yb - 5:30yh Ll-Gw).

Fe all galwadau gael eu harolygu neu eu recordio at ddibenion hyfforddi a rheoli ansawdd.

Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.