Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Cynhyrchion > Cofrestru Pau   
       
Cynhyrchion
Cyflwyniad
Cymru 1 Cyswllt
Cymru 1 Arian
Cymru 1 Aur
Cofrestru Pau
Dylunio gwefannau
Telerau ac Amodau
Cyfrestriad Enw Pau am ~ £10.00*

Mae cofrestru Enw Pau (neu "Enw Parth") gyda Cymru 1 yn hawdd ac yn rhad!

Yr ydym wedi gweithio am fisoedd gyda cwmni Americanaidd Wild West Domains Inc i gael yr amoda gorau i gwsmeriad Cymru 1 cael gofrestu enwau pau (trwy ein safle "C1 Domains & More" ar www.c1-domains.com)

Yn syml, gallwch gofrestu eich dewis o
.com, .org, .net, .info neu .biz
am $13.99 (+$0.25 ffi ICANN) y flwyddyn

gan gynnwys ail gyfeirio tudalen we, ailgyfeirio e-bost, a pethau defnyddiol ychwanegol.

Mae hyn yn gyfystyr i ~ £10.00 y flwyddyn**

I gofrestru pau trwy www.c1-domains.com:

NODWCH: I ffwrfio pau sydd wedi ei gofrestru trwy ein hên sustem gyda
Alldomains.com cliciwch yma

**Pris enw pau yw $13.99 (+ Ffi ICANN o $0.25 ) doleri UD y flwyddyn. Mae hyn yn gyfartal i tuag at £10.00 (gyda graddfa gyfnewid £1 = $1.70). Gall graddfeydd cyfnewid newid o ddydd i ddydd, felly mae'n well cael gwybodaeth gan gyflenwyr eich cerdyn credyd ar ddiwrnod y pryniant. Gydag ychydig lwc, fe fydd y raddfa gyfnewid o’ch plaid a felly fydd eich pau yn rhatach fyth!

Mae cofrestrau enw pau sydd wedi eu gwneud trwy www.c1-domains.com (C1 Domaind & More) yn cael eu prosesu gan Wild West Domains Inc, sy’n cofrestrwr enwau pau Americanaidd. Wild West Domains Inc sydd yn codi’r tal yn uniongyrchol - nid yw hyn ddim byd i'w wneud a Cymru 1.

Termau ac amodau sy’n berthnasol i werthiant pob enw pau. Mae yna ddolen i’w weld yn ystod y broses cofrestru ac ar
www.c1-domains.com


Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.