Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Cynhyrchion > Cymru 1 Arian   
       
Cynhyrchion
Cyflwyniad
Cymru 1 Cyswllt
Cymru 1 Arian
Cymru 1 Aur
Cofrestru Pau
Dylunio gwefannau
Telerau ac Amodau


Lle datblygedig ar y we ac e-bost o ddim ond £5 + TAW y misDEFNYDDIWCH GYDA'CH ENW PAU EICH HUN
(www.eichenwpau.com neu .net neu .co.uk ac ati *)

35Mb o le datblygedig ar y we

5 o flychau e-bost POP3 ar gyfer eich pau

Ystadegau Gwefan cynhwysfawr

Panel rheoli hawdd ei ddefnyddio ar sail y We at reoli eich pau

Sgriptio Perl ac estyniadau FrontPage

Mwy o flychau post POP3 a lle ychwanegol ar y We ar gael os byddwch yn dewis

Cyfnod lleiafswm contract o un mis

Cefnogaeth dechnegol e-bost di-dâl

Cefnogaeth dechnegol ar y ffôn am Bris Cenedlaethol

Defnyddiwch gydag unrhyw wasanaeth mynediad i'r Rhyngrwyd, gan gynnwys ein gwasanaeth DI-DÂL Cymru 1 Cyswllt

*rhaid i chi fod yn berchennog enw pau
DIM ENW PAU? OFRESTRWCH UN NAWR!Mae gwasanaeth Cymru 1 Arian yn anelu at ddefnyddwyr cartref a busnesau bach sydd heb fod â llawer i wario, ond sydd angen mwy nag y gall ein gwasanaeth di-dâl Cymru 1 Cyswllt ei gynnig. Yn benodol, ymysg amryw nodweddion eraill, mae cyfrif Arian yn gadael i chi i gael eich enw pau eich hun (www.eichpau.com neu .co.uk neu .net neu beth bynnag, ond iddo fod ar gael) wedi ei anelu at 35Mb o le datblygedig ar y We gyda sgriptio Perl ac estyniadau FrontPage, pum cyfeiriad e-bost POP3 unigol, a phanel rheoli ar sail y we hawdd ei ddefnyddio i reoli'r cyfan. Mae'r gwasanaeth Cymru 1 Arian yn gwneud cydymaith delfrydol i'n gwasanaeth di-dâl Connect - gan ddefnyddio eich cyfrif Connect i roi eich mynediad i'r Rhyngrwyd, a'ch cyfrif Arian ar gyfer eich anghenion lle ar y We ac e-bost.
Pris sefydlu'r cyfrif: £10 + TAW
Tâl misol: £6 + TAW
Cyfeiriadau e-bost ychwanegol: £1+TAW y mis am bob cyfeiriad

Lle ychwanegol ar y We: £10+TAW y mis am bob 10Mb ychwanegol

Ystod data ychwanegol: £12+TAW y mis am bob 1Gigabit ychwanegol (0.5 Gigabit y mis yn gynwysedig fel safon, sy'n ddigonol i'r rhan fwyaf o wefannau)

Mae'r holl brisiau dewisol yn y rhestr yn ychwanegol at y tâl gwasanaeth Arian sylfaenol o £5 + TAW y mis.
1) Cyfnod contract lleiaf y gwasanaeth Arian a holl fanion ychwanegol dewisol yw un mis.

2) Nid yw tâl Sefydlu Cyfrif yn ad-daladwy.

3) Os nad ydych yn berchennog eich enw pau eich hun rhaid i chi gofrestru un cyn y gallwch ddefnyddio cyfrif Arian. Mae prisiau cyfredol yn rhedeg o tua £10 + TAW i tua £30 + TAW y flwyddyn, yn dibynnu ar enw’r bau. Cliciwch yma i gofrestru pau.

4) Pan yn defnyddio enw pau presennol neu'n cofrestru enw pau newydd trwy gwmni arall i’w ddefnyddio gyda chyfrif Cymru 1 Arian, rhaid i chi sicrhau fod y cofrestrydd a ddewiswyd yn darparu cyfleuster rheoli DNS sy'n caniatáu i’r bau ddefnyddio gweinyddion DNS Cymru 1.

Mae telerau ac amodau eraill hefyd yn berthnasol. I weld rhestr lawn cliciwch yma.


AEr bod ein gwasanaeth Arian yn wych i ddefnyddwyr cartref a defnyddwyr busnes bach ar gyllidebau tynn, os ydych yn wirioneddol eisiau manteisio ar rym llawn y Rhyngrwyd rydym yn argymell Gwasanaeth Aur Cymru 1.
Cliciwch yma i weld pam


Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.