Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Amdanom Ni > Ein Cwmni   
       
Amdanom Ni
Cyflwyniad
Ein Cwmni
Cysylltwch
Cymru 1
Pam ein dewis ni?
Y Sefydlwyr
Ein gweinyddion
Ein gwefan
Ein gynhyrchion
Polisi preifatrwydd
Telerau ac amodau
YNGHYLCH CYMRU 1

Busnes teulu yw Cymru 1 yn cael ei redeg o Borthmadog, Gwynedd. Cafodd ei sefydlu gyda dau amcan syml; darparu mynediad rhatach i'r Rhyngrwyd, dylunio gwefannau a lletya gwefannau i bawb, ac i gynyddu ymwybyddiaeth o dechnoleg ddiweddaraf y Rhyngrwyd yng Nghymru. Daw slogan ein cwmni, "Cysylltu Cymru" o'r amcanion hyn.

Swyddfa gofrestredig Cymru 1 yw 7/9 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9LR

Sylwch mai cyfeiriad swyddfa gofrestredig yw hwn a dylid ei ddefnyddio at gyfathrebu drwy'r post yn unig. Ni allwn weld galwyr personol heb drefniant.


Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.