Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Amdanom Ni > Pam ein dewis ni?   
       
Amdanom Ni
Cyflwyniad
Ein Cwmni
Cysylltwch
Cymru 1
Pam ein dewis ni?
Y Sefydlwyr
Ein gweinyddion
Ein gwefan
Ein gynhyrchion
Polisi preifatrwydd
Telerau ac amodau
Pam ein dewis ni?

Mae nifer gynyddol o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) yn y DU, felly pam ddylech chi ddewis Cymru 1 ac nid un o'r lleill?


Yn gyntaf ac yn bennaf, oherwydd ein bod yn gofalu am ein cwsmeriaid. Mae llawer o gwmnïau yn y diwydiant hwn yn trin eu cwsmeriaid fel dim mwy nag enwau ar eu mantolenni, ond rydym ni'n wahanol. Byddwn bob amser yn gwneud beth bynnag a allwn i gynorthwyo ein cwsmeriaid, ac i ddatrys unrhyw broblemau allai ddigwydd.


Yn ail, rydym yn cynnig prisiau rhyfeddol o isel am ein holl wasanaethau. Rydym yn credu'n wirioneddol ein bod yn cynnig mwy am eich arian nag unrhyw un o'n cystadleuwyr. Yn wir, os cewch hyd i wasanaeth cyffelyb neu gynnig cynnyrch gan unrhyw gwmni arall sy'n ymddangos ei fod yn costio llai na ni, cofiwch sôn wrthym.

Yn olaf, ond yn sicr nid y lleiaf, rydym yn gwmni Cymreig, ac yn falch o hynny.

Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.